Mówcy oees 2023

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
Uniwersytet Gdański; Członek Rady Programowej OEES

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Socjologii UG, jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad 20, kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Prezes Instytutu Kaszubskiego i członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

Skip to content