Mówcy oees 2022

prof. Krzysztof Obłój
Kozminski University

Profesor Krzysztof Obłój – jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Zapraszany na wykłady w wielu światowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University i Chinese University of Hong Kong w Chinach, University of Illinois at Urbana, Yale University, CCSU i Duquesne University w USA, norweskiej Norwegian School of Management i Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, brytyjskiej Henley on Thames i slovenskiej Bled School of Management. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych, a jego książki są wydawane w USA i Europie (m. in. Emerging economies and firms in the global crisis , Palgrave Macmillan, London 2012; Passion and discipline of strategy , New York 2014). Książki wydane w Polsce: Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej , 2014, Pasja i dyscyplina strategii , 2010 i 2016, oraz Praktyka strategii firmy, 2018, 2020 stały się bestsellerami na polskim rynku i otrzymały szereg nagród i wyróżnień przyznawanych przez KNOiZ PAN, SGH, Think Tank i Economicusa. Ma bardzo duże doświadczenie praktyczne. Przez wiele lat pracował jako konsultant zarządów firm polskich i międzynarodowych. Był także przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych m.in. Orlenu SA, PZU SA, Agory SA, Eurobanku SA, Alior Banku SA, IMPEL SA, AMBRA SA, Polmos Lublin SA, Prochem SA, INVENA SA i innych. Jego zainteresowania badawcze i doradcze koncentrują się wokół problematyki strategii, zarządzania w skali międzynarodowej, przedsiębiorczości, oraz problemów i paradoksów zarządzania. Obecnie prowadzi badania nad dostosowaniami polskich firm do sytuacji pandemii, oraz adaptacją firm ukraińskich do sytuacji rynku w sytuacji wojny.

Skip to content