Mówcy oees 2023

Kacper Nowicki
Prezes Zarządu, Fundacja Varia Posnania; Student Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Brukseli

Kacper Nowicki jest założycielem i Prezesem Fundacji Varia Posnania pracującej na rzecz podnoszenia stopnia praworządności w szkołach i rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu. W latach 2020-2021 był Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, obecnie prowadzi Glantz – Podcast o Poznaniu. Studiuje Administrację Europejską na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Brukseli. Współtwórca Polityki Oświatowej Miasta Poznania 2020+ i koncepcji powołania w Poznaniu Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.

Skip to content