Mówcy oees 2022

dr Michał Możdżeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Michał Możdżeń – ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Prowadzi badania z zakresu ekonomii politycznej, polityki fiskalnej, administracji publicznej i rynku pracy. Uczestnik ponad 10 projektów badawczych i wdrożeniowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Prowadzi wykłady z przedmiotów związanych z problematyką finansów publicznych, polityki fiskalnej, administracji publicznej i zarządzania publicznego. Współzałożyciel Polskiej Sieci Ekonomii. Ostatnio współredagował monografię zawierającą krytyczne ekonomiczne spojrzenie na tradycyjne reguły fiskalne opublikowaną przez wydawnictwo naukowe Scholar pt. „Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu.”

Skip to content