Mówcy oees 2022

prof. AGH dr hab. Monika Motak
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Monika Motak, prof. AGH – Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH, kierownik Zespołu Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych w Energetyce i Ochronie Środowiska w Katedrze Technologii Paliw. Vice-przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Członek Polskiego Klubu Katalizy oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zajmuje się badaniami nad opracowaniem oryginalnych, innowacyjnych materiałów katalitycznych do zastosowań w ochronie środowiska i nowych technologiach chemicznych i paliwowych a, szczególnie optymalizacji metod otrzymywania aktywnych i selektywnych katalizatorów procesów odazotowania (DeNOx) i chemicznego zagospodarowania dwutlenku węgla (suchy reforming metanu, tri-reforming i metanizacja). Autorka wielu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.

Skip to content