Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Jacek Męcina
Uniwersytet Warszawski

Prawnik, politolog i polityk społeczny, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy, specjalizuje się w problematyce rynku pracy, prawa pracy, ustawodawstwa społecznego oraz problemach dialogu społecznego, obecnie kieruje projektem badawczym nt. wpływu transformacji technologicznej na rynek pracy, członek THINK TANK przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zainteresowania naukowe łączy z działalnością publiczną jako członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy oraz Budżetu Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Był Wicedyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, dyrektorem Instytutu Polityki Społecznej UW, wiceministrem gospodarki i pracy, odpowiedzialnym za problematykę rynku pracy, prawa pracy, wynagrodzeń, BHP, zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego (2005)i sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (2012- 2015). Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kolegium redakcyjnego Polityki Społecznej. Autor ponad 100 artykułów, książek, komentarzy prawnych i opracowań z zakresu prawa pracy, rynku pracy, oraz stosunków pracy i dialogu społecznego.

Skip to content