Mówcy oees 2022

Joanna Mazurkiewicz
Instytut Badań Strukturalnych

Joanna Mazurkiewicz – ekonomistka w Instytucie Badań Strukturalnych. Prowadzi badania z zakresu polityki energetycznej oraz ekonomicznych i społecznych skutków transformacji energetycznej. Realizowała projekty badawcze finansowane m.in. ze środków Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Banku Światowego, Europejskiej Fundacji Klimatycznej oraz projekty wspierające działalność samorządu terytorialnego. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Skip to content