Mówcy oees 2022

Jakub Mazur
Wiceprezydent Wrocławia

Urodzony 21.05.1977 we Wrocławiu.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna), Wydział Gospodarki Narodowej (1995-2000), Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji (1997-2002) oraz Apsley Business School w Londynie, MBA (2020)

20 lat doświadczenia w biznesie: firmy z różnych sektorów gospodarki, korporacyjny i strategiczny konsulting, tworzenie spółek, w tym start-upów,
przedsiębiorca i promotor. Z sukcesem wprowadzał podmioty gospodarcze na Giełdę Papierów Wartościowych Obszary eksperckie: IT, e-commerce, energetyce, reklamie, strategiach branżowych i marketingowych oraz w branży budowlanej. Współtwórca sukcesu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu – od połowy 2015 do marca 2017 Pełnomocnik ds. Komunikacji i Marketingu. Od 2018 roku pierwszy Wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny za Departament Strategii i Rozwoju. Przedstawiciel miasta w stowarzyszeniach i instytucjach krajowych i międzynarodowych. Odpowiedzialny za tworzenie i implementacje dokumentów strategicznych dla miasta, aglomeracji i regionu w perspektywie 2050 roku. Zakres operacyjny: planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, konserwacja zabytków, rozwój gospodarczy, cyfryzacja, projekty energetyczne, zrównoważony rozwój, polityka odpadowa, nadzór nad kluczowymi spółkami miejskimi, współpraca z kluczowymi inwestorami, projekty inwestycyjne. Od 2021 roku Prezydent organizacji METREX – Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

Skip to content