Mówcy oees 2022

Artur Marcinkowski
Fundacja Widzialni

Mówi o sobie „Zagłębiak” bo urodził się i wychował w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. Związany z tym regionem od pokoleń, przez całe życie nawiązuje do swoich korzeni. Studiował we Wrocławiu w Wyższej Szkole Oficerskiej na kierunku chemia. Zdobył również wykształcenie w dziedzinie informatyki i zarządzania studiując w Dąbrowie Górniczej i Częstochowie. Swoje umiejętności zawodowe połączył z wewnętrzną potrzebą pomocy osobom wykluczonym, zakładając Fundację Widzialni, która z czasem stała się wiodącą organizacją na polu włączenia cyfrowego w Polsce. Od momentu powołania Fundacji, stał się aktywnym uczestnikiem wydarzeń na arenie cyfryzacji. Uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Został Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i w jego ramach powołał Grupę roboczą ds. dostępności zasobów internetowych Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy tworzeniu oznaczenia „Bez Barier”. Został ekspertem w projekcie „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współtworzył publikację „WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk” (PWN, Warszawa 2013), która była pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym tworzenia stron www dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach. Pomysłodawca oznaczenia „Strona Internetowa bez Barier”, przyznawanego serwisom spełniającym międzynarodowe kryteria dostępności. Zainicjował partnerstwo „Telewizja bez Barier” pomiędzy Fundacją Widzialni i Telewizją Polską S.A. oraz partnerstwo trójstronne pomiędzy: Fundacją, Uniwersytetem Śląskim i Microsoft Polska. Koordynował tłumaczenia migowe dla Canal+. Występuje na licznych konferencjach, uczestniczy w debatach i panelach dyskusyjnych. Prowadzi konsultacje z zakresu dostępności stron www. Blisko współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, Canal+, Koalicją Dojrzałość w sieci. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, Łukasza i Szymona. Jego pasją są jachty motorowe, szybkie samochody i fizyka kwantowa.

Skip to content