Mówcy oees 2022

Magdalena Andrejczuk
Sustainability & ESG Senior Expert, Allegro

Zawodowo związana z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem od 2010 roku. W Allegro zajmuje się wdrożeniem i realizacją strategii CSR & sustainability oraz raportowaniem ESG, a także m.in. współpracą z partnerami zewnętrznymi. Wcześniej ten temat rozwijała w Agorze, gdzie odpowiadała za CSR, kodeks etyki oraz komunikację. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu była zaś Menedżerką Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności. Absolwentka socjologii i ekonomii oraz studiów doktoranckich na SGH. Pasjonatka startupów, szczególnie zrównoważonych. Wykładowczyni na takich uczelniach jak: Szkoła Główna Handlowa, SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego.

Skip to content