Mówcy oees 2022

Bożena Lublińska-Kasprzak
ekspertka BCC ds. innowacji i funduszy UE minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
Skip to content