Mówcy oees 2022

dr hab. Mikołaj Lewicki
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Mikołaj Lewicki – socjolog, adiunkt na Wydziale Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Bada mechanizmy wartościowania na rynkach, rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego na tzw. poszerzonym polu kultury, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką oraz procesy urbanizacyjne. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych, p.t. „Przyszłość nie może się zacząć” oraz o kredycie hipotecznym, „Społeczne życie hipoteki”, która otrzymała nagrodę I Stopnia im. Ludwika Krzywickiego, Polskiej Akademii Nauk. Fundator Fundacji Nowej Wspólnoty

Skip to content