Mówcy oees 2022

Ewa Leśnowolska
Dyrektorka Operacyjna, DEI Alliance

Praktyczka z 15-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w kwestiach związanych z różnodnością i włączeniem (diversity & inclusion) oraz zaangażowaniem społecznym biznesu. Wieloletnia menedżerka CSR/ESG. Wcześniej związana m.in. z Better, Divercity+, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacją Citi Handlowy. Koordynowała Kartę Różnorodności w Polsce. Była członkinią EU Platform of Diversity Charters, działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Koordynowała program edukacyjny dla korporacji, dostarczający narzędzi i szkoleń w obszarze D&I. Zarządzała zespołem realizującym największy program wolontariatu pracowniczego w Polsce. Prowadziła również dialogi z interesariuszami i audyty programów społecznych firm. Jurorka w konkursach grantowych na projekty społeczne. Autorka i redaktorka publikacji z zakresu budowania włączających miejsc pracy oraz wolontariatu pracowniczego. Certyfikowana trenerka biznesu.

Skip to content