Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
Polska Akademia Nauk

Zbigniew W. Kundzewicz jest profesorem nauk o Ziemi (1993) i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (2010) oraz członkiem Academia Europaea (2017). Jest absolwentem automatyki na Politechnice Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w dziedzinie geofizyki – hydrologii (Instytut Geofizyki PAN). Pracuje jako profesor na część etatu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Był czterokrotnym koordynatorem i autorem prowadzącym w wydawnictwach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Był członkiem grupy doradczej ds. środowiska (w tym klimatu) w 7. Programie Ramowym Komisji Europejskiej, a obecnie jest członkiem Zgromadzenia Misji Horyzont Europa. Był i jest mocno zaangażowany we współpracę naukową (krajową i międzynarodową), w tym w wiele projektów badawczych. Spędził około 15 lat za granicą, pracując naukowo. Warto jego indeksu H wynosi 47 (wg Web of Science). Został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Wielką Złotą Pieczęcią Miasta Poznania, Nagrodą Tisona Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Hydrologicznych (IAHS) oraz dwiema nagrodami Polskiej Akademii Nauk. W 2017 roku otrzymał prestiżowy Medal Dooge’a – Międzynarodową Nagrodę Hydrologiczną IAHS, UNESCO i WMO. W 2018 r. otrzymał doktorat h.c. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz honorową profesurę na Uniwersytecie Nauk i Technologii Informatycznych w Nankinie. W roku 2020 został wyróżniony Międzynarodową Nagrodą Wodną Księcia Sułtana, w kategorii Wody Powierzchniowe. Jest jednym z czterech uczonych na świecie, którym zostały przyznane obydwie najważniejsze międzynarodowe wodne nagrody naukowe (Międzynarodowa Nagroda Hydrologiczna IAHS, UNESCO i WMO oraz Międzynarodowa Nagroda Wodna Księcia Sułtana).

Skip to content