Mówcy oees 2022

prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Borodako jest profesorem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest inicjatorem i głównym wykonawcą wielu projektów badawczych, m.in. badań nad orientacją innowacyjną usług biznesowych opartych na wiedzy – obejmujących także usługi organizacji wydarzeń biznesowych (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki). Kierownik zespołu ekspertów badających branżę spotkań w Krakowie w latach 2009-2021 oraz kierownik polskiego zespołu naukowego odpowiedzialnego za ocenę wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (2014 i 2017). Prof. Borodako jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji (w tym pięciu książek) dotyczących innowacji, organizacji wydarzeń, nowych technologii oraz usług biznesowych. Publikuje swoje prace w czołowych międzynarodowych czasopismach.

Skip to content