Mówcy oees 2022

Krzysztof Balon
Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Master of Science, zarządzanie społeczne, Uniwersytet Dunajski, Krems (Austria); członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego od 2010, obecnie członek Prezydium i przewodniczący Grupy Stałej Usługi Świadczone w Interesie Ogólnym; członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (organ doradczy rządu w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce) 2003 – 2005 i 2007 – 2021, współprzewodniczący Rady 2012 – 2018; przewodniczący Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS (federacja zrzeszająca około 1000 organizacji non-profit); wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci przeciw Ubóstwu EAPN; wiceprzewodniczący Stowarzyszenia EUROSOZIAL (Niemcy); Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej; Medal Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

Skip to content