Mówcy oees 2022

Piotr Kowalski
Zastępca Dyrektora ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Skip to content