Mówcy oees 2023

Lucyna Stańczak-Wuczyńska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas

Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie.

W życiu zawodowym Pani Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej ważnymi obszarami zawsze były zrównoważony rozwój i transformacja w kierunku zielonej gospodarki. W maju 2021 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Doradczej Chapter Zero w Polsce, organizacji non-profit działającej pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, które skupia dyrektorów niewykonawczych wokół agendy zmian klimatycznych.

W roku 2015 Pani Lucyna Stańczak-Wuczyńska została uznana za jedną z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów w raporcie Instytutu Innowacyjna Gospodarka oraz Związku Banków Polskich.

Skip to content