Mówcy oees 2022

prof. ISP dr hab. Paweł Kowal
Instytut Studiów Politycznych PAN

Paweł Kowal – profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, jest politologiem, historykiem, publicystą, ekspertem ds. polityki wschodniej, współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącym Rady Naukowej Stacji Badawczej PAN w Kijowie. Poseł na Sejm RP (2005-09, 2019-), zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. W latach 2006-07 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był także członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2009-14 był posłem do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczącym delegacji UE-Ukraina. Jest członkiem redakcji dwumiesięcznika “New Eastern Europe”. Autor licznych publikacji na temat procesów transformacji w Europie Środkowej, do jego najważniejszych prac należą książki Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 (2012) oraz (z Mariuszem Cieślikiem), Jaruzelski. Życie paradoksalne (2015), Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczpospolitej (2018)

Skip to content