Mówcy oees 2022

Damian Kot
Senior Ekspert Centrum Eksperckie ESG Innowacje, ING Bank Śląski

Starszy Ekspert w Centrum Eksperckim ESG Innowacje w ING Banku Śląskim S.A.. Zaangażowany w rozwój strategii ESG banku, w tym oferty zrównoważonych produktów kredytowych, proces dekarbonizacji portfela kredytowego banku a także implementację przepisów dotyczących zielonej transformacji (EU Taxonomy, SFDR, CSRD, CRR). Przedstawiciel ING Banku Śląskiego S.A. w Komitecie ds. Zrównoważonego Finansowania przy Związku Banków Polskich. W grupie ING od 2007 roku. Zarządzał płynnością oraz ryzykiem walutowym i stopy procentowej w ING Banku Hipotecznym S.A. W 2011 roku dołączył do obszaru Rynków Finansowych ING Banku Śląskiego S.A., gdzie między innymi odpowiadał za wdrożenie regulacji MiFID II dotyczących produktów i usług inwestycyjnych. Posiada certyfikat WIB w zakresie zarządzania ryzykiem.

Skip to content