Mówcy oees 2022

Jacek Kluczkowski
b. Ambasador RP w Ukrainie

*** ENGLISH BELOW ***

Dyplomata, urzędnik państwowy, publicysta. Absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim (1981), następnie dziennikarz. W latach 1992-1994 korespondent polskiej prasy w Kijowie. Był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członkiem Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, przygotowywał także projekty przemówień prezydenta. W latach 2001 – 2004 prezes Fundacji “Wiedzieć Jak” przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, następnie szef zespołu doradców premiera Marka Belki. Podczas tzw. „pomarańczowej” rewolucji kierował grupą polskich ekspertów i mediatorów, którzy doprowadzili do politycznego kompromisu w Ukrainie. 2005 – 2010 ambasador RP w Ukrainie. Od stycznia 2011 do września 2015 ambasador Polski w Kazachstanie i Republice Kirgiskiej. Od 2016 r. współpracuje z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich przy realizacji programu Forum Ekonomicznego w Krynicy (od 2020 roku – w Karpaczu) oraz Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie, członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego. W latach 2017 – 2020 w składzie Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy MSZ.

Polish diplomat, civil servant and journalist. A graduate of history at the University of Lodz. In the years 1979 -1994 worked as a journalist, in the period 1992-1994 lived in Kiev and was a correspondent of Polish press in Ukraine. During the years 1995 – 2001, an adviser to the President of Poland Aleksander Kwasniewski. Among others was responsible for drafting public speeches to the head of state. He took part in the work of Consultative Committee to the Presidents of Poland and Ukraine. In 2001 -2004 he was a chairman of the board of the Polish Know-How Foundation. From May 2004 till September 2005 he worked as an undersecretary of state in the Prime Minister Marek Belka office. He was in charge of parliamentary issues and led the team of Prime Minister’s advisers. During the Orange Revolution in Ukraine in November – December 2004, he led a group of Polish diplomats and experts to prepare an international mediation. From September 2005 until the end of 2010, he served as Polish ambassador to Ukraine. From February 2011 until September 2015 he was the ambassador of Poland to Kazakhstan and Kyrgyzstan. Since October 2015 he has been working as a coordinator on Ukrainian Issues at the Institute for Eastern Studies in Warsaw.

Skip to content