Mówcy oees 2022

Tomasz Klekowski
Digital Transformation Advisor

Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, Członkiem Kolegium Nagrody Poland of IT Masters. ekspertem ThinkTank. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji GRAI. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Autor raportów i artykułów, wykładowca i prelegent. Wspiera startupy i fundusze VC Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, zajmując się miedzy innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.

Skip to content