Mówcy oees 2022

Renata Kaznowska
Wiceprezydent m. st. Warszawy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku administracja, podyplomowego Studium Unii Europejskiej przy Szkole Głównej Handlowej, podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej na kierunku Executive Master of Business Administration (EMBA), współautorka projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego. W administracji samorządowej miasta stołecznego Warszawy pracuje od 1994 roku. Od 2003 do 2015 pełnia stanowisko dyrektora jednostki budżetowej Miasta- Zarządu Terenów Publicznych, odpowiedzialnego za zarządzanie przestrzenią publiczną ścisłego centrum Warszawy tj. dzielnicy Śródmieście, na którą składa się ponad 300 ha parków, placów, skwerów, dróg oraz obszar wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Odpowiedzialna za szereg inwestycji miejskich w tym modernizacji dróg i oświetlenia, rewitalizacji parków i skwerów, budowy pomników i miejsc pamięci narodowej. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminą w Polsce. Za wykonanie iluminacji murów obronnych Starego Miasta w Warszawie wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO otrzymała od kapituły UNESCO prestiżową międzynarodową nagrodę Jean Poul – L.Alliera. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrnym Medalem „Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska Polskiego oraz Honorową Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy W latach 2015 – 2016 Prezes Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. W okresie 20 września 2016 – 22 listopada 2018 sprawowała funkcję Zastępcy Prezydenta w czasie trwania ostatniej kadencji Prezydent m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz. Prowadziła w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji (Zarząd Transportu Miejskiego, Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe). Odpowiadała za koordynowanie inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy oraz infrastrukturę w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Do zadań Zastępcy Prezydenta należał również nadzór nad Biurem Sportu i Rekreacji. Z dniem 23 listopada 2018 roku została powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy urząd objął Rafał Trzaskowski- Prezydent m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji oraz polityki zdrowotnej. Ponadto nadzoruje prace Stołecznego Konserwatora Zabytków i Biura Sportu i Rekreacji, w skład którego wchodzi Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa wraz z 12 ośrodkami sportowymi oraz Parkiem Kultury w Powsinie.

Skip to content