Mówcy oees 2022

Ewa Kaucz
Head of Concordia Design Accelerator

Dyrektor Zarządzająca Concordia Design Wrocław Przez wiele lat była Prezesem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) – spółki miejskiej odpowiedzialnej za pozyskiwanie inwestorów zagranicznych oraz współpracę z biznesem. Była bezpośrednio zaangażowana w projekty inwestycyjne ponad 200 firm, które utworzyły w regionie ponad 100 tys. miejsc pracy. W swojej karierze realizowała projekty wspierające zarówno rozwój dojrzałych firm jak i startupów. Obecnie nadzoruje również program akceleracyjny Poland Prize powered by Concordia Design Accelerator współfinansowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest przyciągnięcie do Polski zagranicznych innowatorów i połączenie ich z lokalnymi partnerami biznesowymi. Ma wykształcenie filologiczne (Uniwersytet Wrocławski) wzbogacone studiami podyplomowymi i kursami z dziedziny prawa, finansów i public relations oraz kursem dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończyła studia Executive MBA.

Skip to content