Mówcy oees 2022

prof. SSGW dr hab. Zbigniew Karaczun
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekspert zarządzający Koalicją Klimatyczną

Prowadzi badania w zakresie polityki klimatycznej i ekologicznej, integracji ich celów do polityki rolnej i strategii rozwoju gospodarczego, a także dotyczące procesu europeizacji polskiej polityki ochrony środowiska oraz zarządzania ochroną środowiska. Autor i współautor ponad 350 publikacji. W latach 90. był doradcą Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzanie procedur środowiskowych w ubezpieczeniach kredytów eksportowych, w latach 1998 – 2002 był doradcą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Środowiska. Przy realizacji projektów środowiskowych współpracuje m.in. z FAO, US AID, Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską. Od 2008 roku jest monitorem projektów środowiskowych i klimatycznych wdrażanych w ramach europejskiego programu LIFE. Ochroną klimatu i polityką klimatyczną zajmuje się od 1992 roku. Był obserwatorem międzynarodowych negocjacji klimatycznych. W 1994 roku współtworzył Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE), w latach 1994 – 1998 był jej dyrektorem. Współzałożyciel Koalicji Klimatycznej, od 2003 roku odpowiada za prowadzenie Sekretariatu Koalicji Klimatycznej. Pełni funkcję prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki.

Skip to content