Mówcy oees 2023

Tamara Kamińska
Dyrektorka, Music Export Poland

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra filozofii, a także podyplomowo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – menedżera kultury. Od października 2018 roku pełniła funkcję dyrektorki, a od maja 2022 Członki Zarządu Fundacji Music Export Poland. Od 2019 roku współpracuje z Narodową Komisją UNESCO w Polsce jako ekspert ds. miast kreatywnych i Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS jako doradczyni Zarządu. W 2022 roku objęła funkcję koordynatorki europejskiej sieci biur eksportu European Music Exporters Exchange, gdzie odpowiada mi.in za pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych i współpracę z globalnymi sieciami zrzeszającymi podmioty z branży muzycznej. Jako niezależna konsultantka w dziedzinie rozwoju przemysłów kreatywnych współpracowała i współpracuje w zakresie tworzenia strategii rozwoju poprzez kulturę z wieloma miastami na całym świecie, takimi jak: Ramallah (Palestyna), Ambon (Indonezja), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) czy Daegu (Korea Południowa). W 2021 roku rozpoczęła proces badawczy i obecnie przygotowuje pracę doktorską w Ośrodku Badań nad Gospodarką Kreatywną w Warszawie. Uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 w zakresie spraw społecznych i kultury oraz „Polityki rozwoju sektora muzycznego w Katowicach”. Zorganizowała starania o przystąpienie Miasta Katowice do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN), dzięki czemu Katowice w 2015 roku zostały desygnowane jako Miasto Muzyki. W latach 2015–2018 odpowiadała także za realizację całego programu „Katowice Miasto Muzyki”. Autorka zwycięskiej aplikacji o WOMEX’17 – festiwal i targi muzyki świata. Była także odpowiedzialna za realizację tego wydarzenia w Katowicach. Z ramienia Katowic odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o doroczny kongres sieci Miast Kreatywnych w roku 2018, a także jego przygotowanie i realizację. Została wybrana liderem podsieci muzycznej UCCN oraz członkinią Komitetu Sterującego Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Skip to content