Mówcy oees 2023

prof. UEK dr hab. Magdalena Jelonek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz adiunkt w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), rynkiem pracy, kompetencjami, kapitałem intelektualnym oraz metodologią badań społecznych (np. metodologia badań sondażowych, wskaźniki osiągnięć, badania przyczynowe oraz zastosowanie schematów quasi eksperymentalnych w praktyce badawczej). Brała udział w kilkudziesięciu projektach badawczych jako członek zespołu lub kierownik, m.in.: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce (ekspert merytoryczny: 2010-2023), Kompetencje w gospodarce i na rynku pracy (dla NCBR, kierownik badania: 2018-2019), Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów (dla NCBR, kierownik badania: 2021-2022). W ostatnich latach z zainteresowaniem (i pewną obawą) obserwuje praktyki marnowania potencjału ludzkiego szukając rozwiązań jak im zapobiegać.

Skip to content