IV Wodny Okrągły Stół. Woda w rolnictwie – szanse i zagrożenia.

24 kwietnia eksperci i ekspertki specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą obradować będą przy okrągłym stole na tematy związane z wodą w rolnictwie. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.

Eksperci od dawna alarmują o pogarszającej się sytuacji polskiego rolnictwa, które obok leśnictwa jest głównym użytkownikiem ziemi w Polsce. Choć suma opadów w ciągu ostatnich lat waha się nieznacznie, zmianie ulega ich charakter – występują rzadziej, są intensywniejsze i przeplatane okresami suszy. Istniejący kryzys rolny pogłębia brak odpowiednich regulacji, niemożność spełnienia ambitnych planów Unii Europejskiej oraz brak spójności polityki krajowej z unijną. Choć władza ma świadomość wyzwań, brakuje narzędzi i planu na rozwiązanie tych problemów. 

Think tank Open Eyes Economy HUB (OEES HUB) już od kilku lat spotyka się w eksperckim gronie, aby rozmawiać o problemach dotyczących wody i przedstawiać rozwiązania. Szara strefa poborów, zasoby podziemne, degradacja gleb, eutrofizacja jezior i Bałtyku, stan torfowisk, zaostrzające się nastroje społeczne – między innymi do tych problemów odniosą się zaproszeni naukowcy i przedstawiciele administracji podczas czwartej już edycji Wodnego Okrągłego Stołu. Dyskusje podzielone będą na 3 części: zasoby wodne, jakość wód, trendy i wyzwania. Udział w obradach wezmą m.in.: 

  • Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą; 
  • Ilona Biedroń – Fundacja Zdrowa Rzeka
  • Zbigniew Kundzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia;
  • Tomasz Okruszko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • Ewa Szalińska van Overdijk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
  • Tamara Tokarczyk – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie; 
  • Jan Żelazo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; redaktor „Gospodarka Wodna”; Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie.

Wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić obrady IV Wodnego Okrągłego Stołu na żywo w internecie. Aby otrzymać link do transmisji, wystarczy bezpłatnie zarejestrować się na stronie: https://watercity.com.pl/iv-wodny-okragly-stol-2024/.

Po wydarzeniu powstanie publikacja z rekomendacjami ekspertów i ekspertek odnośnie kierunków zmian. Z wnioskami z poprzednich edycji można zapoznać się na stronie: https://watercity.com.pl.

Organizatorem IV Wodnego Okrągłego Stołu jest ruch Open Eyes Economy (projekty Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej) i Miasto Wrocław, a współorganizatorami Politechnika Wrocławska i MPWiK Wrocław. Inicjatywa jest wydarzeniem poprzedzającym VI edycję Międzynarodowego Kongresu Miast-Woda-Jakość życia, który odbędzie się w 15-16 października 2024 roku.

Obecnie Fundacja Gospodarka i Administracji Publicznej prowadzi zbiórkę pieniężną na wydanie rekomendacji IV Wodnego Okrągłego Stołu i kampanię społeczną promującą publikację. Więcej informacji na: https://hub.oees.pl/szara-strefa-wody/.

Skip to content