II edycja Kongresu Gospodarka i Zdrowie

5-6 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się II Kongres Gospodarka i Zdrowie poświęcony całościowemu spojrzeniu na profilaktykę zdrowotną. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kongres to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów przedstawicieli świata nauki, samorządów i administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz praktyków – reprezentantów różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Będziemy na nim prezentować najnowsze badania i innowacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także rozmawiać na temat upowszechniania koncepcji zdrowych miast, w tym jako centrów zdrowia publicznego.

 

„Cieszymy się, że formuła Kongresu Gospodarka i Zdrowie sprawdziła się i po raz drugi możemy wraz z Fundacją GAP (OEES) i Urzędem m. st. Warszawy organizować to wydarzenie. W tym roku skupimy się na kwestii profilaktyki zdrowotnej w Polsce, w tym profilaktyki żywieniowej, w medycynie i profilaktyki rekreacyjno-sportowej – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

 

– Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że również miejsce pracy ma znaczenie w kształtowaniu dobrostanu pracowników i ich rodzin. Profilaktyka pracowników w zakresie zdrowia winna być elementem strategii każdej organizacji, każdego przedsiębiorstwa. Konieczne jest stosowanie dobrych praktyk, jeśli chodzi o dbałość o fizyczny i psychiczny stan zdrowia pracowników. Rola pracodawców w wydłużaniu aktywności zawodowej pracowników w związku z katastrofalną wizji demograficzną dla Polski jest nie do przeceniania. To, jak zadbamy zawczasu o zdrowie, przełoży się następnie na to, w jakim stanie będzie nasza gospodarka”.

 

Partnerami kongresu są Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Grupa Luxmed i Pracodawcy RP. „Serdecznie dziękuję wszystkim rektorom uczelni, naszym partnerom, a także prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu za zaangażowanie w warstwę merytoryczną i promocyjną wydarzenia” – dodał rektor Wachowiak.

 

„Megatrendy, z jakimi mamy do czynienia, w szczególności starzenie się ludności, a także zmiany klimatyczne będą miały wpływ na stan zdrowia ludności i jej potrzeby zdrowotne, co także będzie miało wpływ na wydatki publiczne i stan gospodarek. Jeszcze ważniejsze stało się więc ponowne pogłębione przemyślenie wielostronnych i skomplikowanych relacji między gospodarką i zdrowiem – wskazał prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP.

 

– Zdrowy pracownik to zdrowsza gospodarka. Profilaktyka jest czymś, co powoduje, że ludzie mogą żyć dłużej w zdrowiu i mniej kosztuje to pracodawców. Na profilaktykę wydajemy tylko niecałe 3% wydatków NFZ, reszta idzie na medycynę naprawczą. Cały czas borykamy się z problemem, że większość wydatków idzie na szpitale, a nie na podstawową opiekę medyczną, na proste utrzymanie w zdrowiu, profilaktykę, lekarzy POZ. Ludzie z problemami błahymi idą do specjalistów i do szpitali. Więc my musimy tę piramidę jeszcze odwrócić”.

 

„Bardzo się cieszę, że kongres wpisał się już w kalendarz debat poświęconych zdrowiu                          i gospodarce. Jest to niewątpliwie okazja do licznych rozmów, formułowania diagnoz                                            i stawiania wniosków, dotyczących zagrożeń oraz możliwości rozwiązywania problemów zdrowotnych. Podczas tegorocznego spotkania będziemy starać się zwrócić szczególną uwagę na rolę profilaktyki w kontekście funkcjonowania gospodarki – powiedział Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

W dobie szybkiego postępu medycyny, rozwoju nauki i dostępu do wiedzy teza mówiąca                   o przewadze zapobiegania nad leczeniem pozostaje aktualna, a nawet zyskuje na wartości. Beneficjentem profilaktyki jest bowiem nie tylko każdy uczestnik systemu ochrony zdrowia, ale może nim być także przedsiębiorstwo, a nawet cała gospodarka. Współpraca sfery biznesu oraz samorządu w kontekście profilaktyki także wydaje się być ciekawym zagadnieniem. Liczę na konstruktywną dyskusję. Jako prezydent Warszawy jestem zaszczycony, że kolejna już edycja międzynarodowego Kongresu Gospodarka i Zdrowie odbywać się będzie w stolicy”.

Uczestnictwo w Kongresie Gospodarka i Zdrowie wymaga rejestracji – link do formularza.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

 

Patronami medialnymi są: „Gazeta Stołeczna” – warszawski dodatek do „Gazety Wyborczej”, „Dziennik Gazeta Prawna”, Radio Zet i portal politykazdrowotna.com.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu Gospodarka i Zdrowie: www.gospodarkaizdrowie.pl.

 

Kontakt dla mediów: Zespół prasowy, Biuro Rektora SGH, media@sgh.waw.pl.

 

Skip to content