Mówcy oees 2022

dr Sergiusz Iaromenko
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Doktor nauk z Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Państwowy Uniwersytet im. Ilii Miecznikowa w Odessie, były adiunkt na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Odessie. Zajmuję się geografią społeczno-ekonomiczną, rozwojem obszarów wiejskich, turystyki wiejskiej w Ukrainie. Absolwent Programu Lane’a Kirklanda (2021-2022), uczestnik licznych konferencji na Litwie nt. rozwoju obszarów problemowych oraz obszarów pogranicznych EU a Ukrainy. Stażysta w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (lipiec – grudzień 2022). Doktorant z nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (z 2022). Tytuł roboczy rozprawy doktorskiej jest związany z rozwojem turystyki wiejskiej jako bodźca rozwoju wsi, polityka rozwoju obszarów wiejskich w Ukrainie, doświadczenie Polski w zakresie zarządzania obszarami wiejskimi, rozwój zrównoważony.

Skip to content