Mówcy oees 2023

dr Mirosław Gronicki
Konsultant; były Minister Finansów

Minister finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-05. Od 1987 do 1993 był zatrudniony w zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. na University of Pennsylvania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, tj. Bank Światowy, ONZ i UE, zajmował się również consultingiem.

Po powrocie do Polski był m.in. makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku., współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, w której uczestniczył w kilku projektach badawczych dotyczących analiz makroekonomicznych oraz prognoz dla Polski, Ukrainy, Gruzji
i Kirgistanu. W latach 2000–2004 pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Millennium S.A. W latach 2006-18 pracował jako doradca w zagranicznych instytucjach finansowych, w tym w banku Goldman Sachs. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Aktualnie prowadzi działalność doradczą .

Skip to content