Mówcy oees 2022

dr Jakub Głowacki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwent specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pracownik Katedry Gospodarki Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz członek zarządu Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej; wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywał w Ernst&Young, Capgemini oraz w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autor ponad 60 publikacji naukowych dotyczących ekonomii kultury, ekonomii społecznej czy samorządu terytorialnego; uczestnik wielu projektów badawczo-wdrożeniowych, m.in. z zakresu ekonomii społecznej, kultury oraz rozwoju regionalnego, finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych; obecnie realizuje badania w obszarze wpływu nowych technologii na sektor publiczny, polityki energetycznej oraz polityki wodnej.

Skip to content