Mówcy oees 2022

Monika Głowacka
kierownik Łódź Film Commission, członkini grupy Film dla Klimatu i Krajowej Izby Producentów Audiowizulnych

Kierownik Wydziału Łódź Film Commission w EC1 Łódź – Miasto Kultury, która kieruje pracami Łódzkiego Funduszu Filmowego. Związana z branżą filmową od 2007 roku. Reprezentuje Komisję w organizacjach branżowych m.in: AFCI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych), CineRegio – organizacji zrzeszającej europejskie fundusze filmowe, Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych, w której przewodniczy sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z ekipami filmowymi. Zajmuje się także wdrażaniem rozwiązań służących rozwojowi lokalnej branży filmowej. Inicjatorka i koordynatorka prac grupy „Porozumienie na rzecz zielonej produkcji audiowizualnej – Film dla klimatu”, którą tworzą przedstawiciele polskiego rynku audiowizualnego. Zaangażowana w działania popularyzujące zrównoważoną produkcję filmową i telewizyjną w Polsce: koordynatorka i współautorka „Zielonego przewodnika dla branży audiowizualnej”, członkini jury nagrody „Klimatyczny film”, koordynatorka merytoryczna cyklu szkoleń pt. „Laboratorium zielonej produkcji audiowizualnej” organizowanego przez KIPA i Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Skip to content