Mówcy oees 2023

Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, między 1995 a 1996 rokiem, pracowała w dziale Marketingu Banku Pekao SA. W latach 2001-2007 pełniła funkcję Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na stanowisko Dyrektor Banku nadzorującej cały Pion Klientów Strategicznych. Od 2013 roku zasiada w Zarządzie ING Banku Śląskiego. Przez pierwsze lata, do 2020 roku sprawowała funkcję Wiceprezes Zarządu nadzorującej Pion Wholesale Banking. Następnie związała się z Pionem Ryzyka. W maju 2021 roku Rada Nadzorcza, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, powierzyła Joannie Erdman funkcję CRO.

Joanna Erdman jest absolwentką London Business School oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka. Przez lata była zaangażowana w działalność Fundacji ING Dzieciom – najpierw jako członkini Rady Fundacji, a w latach 2019 – 2021 jako jej przewodnicząca. Jest patronką programu Wolontariat ING. Od 2018 roku nadzoruje tematy związane z obszarem zrównoważonego rozwoju i ESG w ING Banku Śląskim. Joanna Erdman była Członkinią Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie pełni rolę Przewodniczącej Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej.

Skip to content