Mówcy oees 2022

Eduardas Borisovas
Ambasador Republiki Litwy

Eduardas Borisovas od ponad trzydziestu lat jest zawodowym dyplomatą. 19 listopada 2018 roku otrzymał nominację na Ambasadora Litwy w Warszawie. Po ukończeniu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wileńskim od 1990 roku jest związany z MSZ niepodległej Litwy. Przez kilka miesięcy w 1991 roku pracował w tymczasowym przedstawicielstwie dyplomatycznym – biurze informacyjnym Litwy w Warszawie. Był pierwszym przedstawicielem odrodzonej Litwy w Czechosłowacji, a od 1 stycznia 1993 roku – w Czechach i na Słowacji. Był Radcą ministrem w stałym przedstawicielstwie Litwy przy Biurze ONZ w Genewie (1998 – 2001), Konsulem Generalnym w Sankt Petersburgu (2004 – 2005) i Stałym Przedstawicieliem Republiki Litewskiej przy Biurze ONZ w Genewie (2005 – 2009). Sześć lat pracował na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego Sekretariatu Rady Państwa Morza Bałtyckiego w Sztokholmie (2009–2015). Zajmował stanowiska Dyrektora Protokołu Państwowego i Dyplomatycznego (1994 – 1998), Ambasadora do spraw współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (2001 – 2004), Dyrektora Departamentu Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii (2015– 2018) w MSZ Litwy.

Skip to content