Mówcy oees 2022

Joanna Dymna-Oszek
Prezeska Zarządu, Fundacja ING Dzieciom

Joanna Dymna-Oszek jest związana z ING od 2000 roku. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektor Biura Zarządu Banku. Bliskie są jej tematy corporate governance, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 2021 roku jest również prezesem Fundacji ING Dzieciom. W latach 2014-2017 była Członkiem Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a w latach 2019-2021 Członkiem Zarządu Fundacji Sztuki Polskiej ING. Joanna Dymna-Oszek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skip to content