Mówcy oees 2023

prof. UW dr hab. Maciej Duszczyk
Uniwersytet Warszawski

Pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2021-2024. W latach 2016-2020 Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Skip to content