Mówcy oees 2022

Iwona Demidowicz-Wawrzyniuk
Centre of Expertise Lead – Way of Working, ING Bank Śląski

Iwona Demidowicz-Wawrzyniuk, lider Centrum Eksperckiego Way of Working w ING Banku Śląskim. Menadżer, certyfikowany mentor, coach i mediator. Jej ścieżka zawodowa związana jest od wielu lat z bankowością i prowadziła od bezpośredniej obsługi klientów indywidualnych oraz firm poprzez zarządzanie sprzedażą (dyrektor oddziału banku), zarządzanie ryzykiem kredytowym (zastępca dyrektora departamentu), prowadzenie projektów, odpowiedzialność za szkolenia i rozwój w organizacji z ramienia HR (dyrektor departamentu). Od kilku lat, wspólnie z Agile Coachami, wspiera ING Bank w zmianie kultury organizacyjnej oraz modelu pracy (Way of Working), przesuwając stopniowo organizację od hierarchicznej do sieciowej. Inicjuje i promuje modele pracy, które gwarantują efektywność biznesową i jednoczesne kreowanie środowiska pracy, które naturalnie wyzwala u pracowników zaangażowanie i przedsiębiorczość. Iwona Demidowicz-Wawrzyniuk, Centre of Expertise Lead, Way of Working, ING Bank Śląski.

Skip to content