Mówcy oees 2022

Krzysztof Czyżewski
mecenas, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

Krzysztof Czyżewski adwokat, ekspert i strategiczny doradca w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa mediów. Partner w Czyżewscy kancelaria adwokacka gdzie kieruje praktyką prawa IP i TMT. Doświadczony pełnomocnik w procesach sądowych – tak przed sądem I jak i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów działających w obszarze: filmu, mediów, prasy, książki, reklamy, rozrywki i nowych technologii. Prowadzi spory sądowe w kwestiach dotyczących IP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych, ochrony dóbr osobistych. Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Były arbiter Komisji Prawa Autorskiego, były Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. Jest współautorem komentarza do prawa autorskiego (CH Beck). Wykładowca prawa własności intelektualnej i mediów, w tym w renomowanych szkołach filmowych oraz w strefach industry międzynarodowych festiwali filmowych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej oraz w mediach biznesowych. Uzyskał rekomendacje prestiżowych międzynarodowych rankingów kancelarii prawnych i prawników: Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers, Media Law International, IP Stars, WTR1000, WPIR oraz w rankingu ogłoszonym przez Rzeczpospolitą i Forbes.

Skip to content