Mówcy oees 2022

Igor Czernecki
Założyciel Philanthropy for Impact, Przewodniczący Rady Fundacji EFC

Igor Czernecki – historyk idei zajmujący się filozofią polityczną. Autor książki Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a. Założyciel Philanthropy for Impact oraz Przewodniczący Rady Fundacji EFC.

Skip to content