Mówcy oees 2022

Piotr Ciechowicz
Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada szerokie doświadczenie w inicjowaniu oraz wdrażaniu projektów unijnych, istotnych dla rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego – finansowanych w ramach programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Aktualnie są to m.in. projekt Invest in Pomerania 2020, mający na celu pozyskiwanie inwestorów zagranicznych i promocję gospodarczą Województwa Pomorskiego; Pomorski Broker Eksportowy wspierający aktywność eksportową MŚP oraz projekt SPEKTRUM, ułatwiający firmom dostęp do specjalistycznych usług doradczych. Odpowiada za dystrybucję środków z funduszy europejskich dla firm oraz instytucji otoczenia biznesu w formie bezzwrotnych dotacji i grantów z programów regionalnych i krajowych. Koordynuje prace Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających przy ARP, które wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój. Nadzorował wiele przedsięwzięć wskazujących nowoczesne trendy w gospodarce np. realizowane ostatnio międzynarodowe projekty wspierające postawy proekologiczne wśród przedsiębiorców – „CIRTOINNO, Circular economy tools to support innovation in green and blue tourism SMEs”, dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego w turystyce oraz projekt „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i promocji”. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Woodbury School Of Business at Utah Valley University (MBA).

Skip to content