Rada Programowa

prof. IRWiR PAN dr hab. Paweł Chmieliński
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk

Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Integracji Europejskiej. Zajmuje się ekonomią polityczną, problematyką rozwoju wsi i systemów żywnościowych oraz procesami integracji europejskiej.

Przewodniczy tematycznej grupy roboczej ds. systemów żywnościowych (Thematic Working Group on Food Systems – TWG FS), w ramach której współpracuje z naukowcami i przedstawicielami administracji rządowej 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zrzeszonych w ramach inicjatywy BIOEAST. Reprezentuje Polskę w pracach EU Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), w grupie ds. rozwoju systemów żywnościowych (SCAR Strategic Working Group on Food Systems) zajmuje się wyznaczaniem kluczowych problemów polityki i infrastruktury badawczej UE w tym zakresie. Od 2018 r. zaangażowany w prace SCAR oraz DG Research and Innovation na rzecz utworzenia Europejskiego Partnerstwa ds. Systemów Żywnościowych.

Od 2012 roku przewodniczący międzynarodowej sieci badawczej European Rural Development Network (erdn.eu), utworzonej w 2002 r. jako forum współpracy i wymiany wiedzy w zakresie systemów wiejskich jednostek naukowych z 17 krajów Europy. Jest redaktorem naczelnym rocznika Sieci pn. Rural Areas and Development.

Wykonawca, współautor i autor badań oraz kierownik zespołów badawczych kilkunastu projektów międzynarodowych, w tym m.in. w ramach programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, Interreg, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Swedish Institue, Global Development Network. Obył staże naukowe na Uniwersytecie w Portsmouth (Wielka Brytania), Western Norway University College (Norwegia), University of Foggia (Włochy). Autor ponad 120 publikacji z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, polityki regionalnej i przedsiębiorczości. Recenzent unijnej Agencji ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA).

Skip to content