Mówcy oees 2023

Monika Chabior
Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju społecznego i Równego traktowania, socjolożka, działaczka społeczna. W swoim zakresie obowiązków zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych, jak również koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”, „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. Aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem.

Skip to content