Mówcy oees 2023

Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej

Dąbrowianin z urodzenia i z wyboru. Od 2006 roku związany z samorządem, w którym kładzie ogromny nacisk na współpracę i angażowanie w życiem miasta jego mieszkańców. Jeden z inicjatorów i współautorów Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. 

Za najważniejsze wyzwania stojące przed dąbrowskim samorządem uważa rewitalizację śródmieścia oraz rozwój gospodarczy miasta w oparciu o nowoczesne branże i technologie będące alternatywą dla tradycyjnego przemysłu od lat obecnego w naszym regionie.  

Priorytetem działań i celem wspólnych inwestycji realizowanych przez Dąbrowę Górniczą wspólnie z PKP PLK oraz Tramwajami Śląskimi jest również zmiana funkcjonowania komunikacji publicznej, tak by korzystanie z niej było świadomym wyborem mieszkańców, a nie tylko koniecznością.  

Kierując pracami dąbrowskiego urzędu miejskiego za cel stawia kompleksowość i wysoką jakość obsługi klientów. Pomaga w tym elastyczne zarządzanie pracownikami oraz realizacja horyzontalnych polityk miejskich będących alternatywą dla tradycyjnego, silosowego podziału kompetencji poszczególnych wydziałów.  

Prywatnie – mąż, ojciec, miłośnik jazdy na rowerze, biegania i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Skip to content