Mówcy oees 2022

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Artysta i dydaktyk. Studiował na Wydziale Grafiki i Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1981-86. Dyplom pod kierunkiem prof. Zbigniewa Grzybowskiego uzyskał w 1986 roku. Prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa. Współzałożyciel zespołu „Platforma Badań Artystycznych”. Członek zespołu redakcyjnego periodyku „Zeszyty Malarstwa ASP”. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Teriennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Literatów Polskich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Uprawia sztukę transmedialną. Jego prace były prezentowane w dwudziestu dziewięciu krajach. Autor tekstów o sztuce oraz tekstów poetyckich.

Skip to content