Mówcy oees 2022

prof. AGH dr hab. Łukasz Afeltowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Filozoficznie przeszkolony socjolog. Para się studiami nad nauką i technologią, które coraz częściej łączy z socjologią środowiskową. Niedawno ukończył projekt poświęcony wyłaniającym się chorobom zakaźnym, efektem którego jest książka Socjologia epidemii napisana wraz z Michałem Wróblewskim. Obecnie skupia się na problemach energetyki oraz na społecznym życiu betonu. Żywo zainteresowany metodologią interwencji społecznych i projektowania.

Skip to content