Mówcy oees 2022

Adam Ambrozik
Senior Public Affairs Manager, CEE, VELUX Polska

Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych regionu CEE. Prawnik, ekonomista, absolwent podyplomowych studiów AMP na IESE Business School. W firmie VELUX odpowiada za obszar regulacji prawnych, współpracę z sektorem publicznym oraz organizacjami pracodawców i innymi organizacjami biznesowymi. Wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Radca Ministra oraz Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Doświadczony menadżer oraz członek rad nadzorczych, m.in. w spółkach Orlen, Polimex – Mostostal, PAIIZ.

Skip to content