Filip Skawiński
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki polityczne) i Université de Rennes (prawo UE; stypendium rządu francuskiego), w 2007 roku uzyskał tytuł doktora (nauki polityczne). Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Europejskiej; pracował jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. W Komisji Europejskiej od 2008 roku, obecnie – od 2022 roku Zastępca Szefa Działu Politycznego w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Skip to content