Rozpoczęcie OEES 7

W najbliższych dniach, 22 i 23 listopada rozpocznie się 7. edycja Open Eyes Economy Summit 2022. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Dzięki hybrydowej formule, będzie można uczestniczyć w nim zarówno stacjonarnie, jak i online. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie wiarygodność oraz jej odzwierciedlenia w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym. Podczas Kongresu będzie miała miejsce prezentacja finalnych wniosków z opracowanego raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”.

Program OEES 2022
W tegorocznych blokach programowych FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA i MARKA – KULTURA zaplanowano 7 ścieżek tematycznych, takich jak: Wiarygodność ekonomiczna; Prawa człowieka w biznesie; Klimatyczna regeneracja miast; Młodzi w mieście; Green Deal – energia, żywność, zdrowie; Design thinking w transformacji ku nieznanemu; Open Eyes to Ukraine. Program wypełnia ponad 80 paneli i dyskusji programowych, a wśród nich znajdują się także sesje specjalne, takie jak m.in.: Szok energetyczny – przeczekanie czy dostosowanie? – z udziałem ambasadorów państw, które objęły patronat nad OEES, w tym Ambasadorem Litwy, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Dekarbonizacja przemysłu – neutralność klimatyczna i transformacja energetyczna wobec widma kryzysu – z udziałem przedstawicieli EKES i reprezentantami największych polskich firm i międzynarodowych koncernów, sesja Zboże – złoto 2022 roku – na temat funkcjonowania światowego łańcucha dostaw, Filantropia w obliczu kryzysów – z udziałem przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, czy wreszcie Prawdziwe znaczenie „S”, czyli czego nie wyczytasz w raporcie ESG – odświeżone, krytyczne i inspirujące spojrzenie na ESG.
Prelegenci i partnerzy OEES 2022
W tegorocznym kongresie weźmie udział rekordowa liczba prelegentów – ponad 260 mówców z Polski i zagranicy oraz rekordowa liczba uczestników – spodziewamy się niemal 5000 osób, które wezmą udział w Kongresie stacjonarnie i online. OEES jest także wspierany przez liczne instytucje partnerskie ze świata biznesu i świata nauki oraz największe podmioty rynkowe. Staramy się budować rzetelne forum wymiany doświadczeń i opinii poprzez długoletnie partnerstwa oparte na wspólnym uczeniu się wyzwań zrównoważonego rozwoju – wskazuje Dyrektor Zarządzająca OEES, Kinga Taćkiewicz.
Swoją obecność na OEES potwierdzili m.in.: Rafał Brzoska – InPost, Paweł Wojciechowski – b. Minister Finansów; Marta Petka-Zagajewska – PKO Bank Polski; Anna Rulkiewicz – Grupa LUX MED, Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich, Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy; dr Małgorzata Bonikowska – Prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych; Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska; Marcin Olender – Public Policy and Government Relations Manager, Google; prof. dr hab. Piotr Sztompka – Uniwersytet Jagielloński. Do grona Partnerów dołączyli z kolei m.in.: Miasto Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ING Bank Śląski, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska czy Google.
Premiera “Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski”
Kluczowym elementem 7. edycji kongresu będzie prezentacja finalnych wniosków z pełnego raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”, przygotowanego w grupie ekonomistów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” przygotowano w odniesieniu do 7 obszarów: praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, merytokracja; swoboda działalności gospodarczej; finanse publiczne i system podatkowy; stabilność systemu finansowego i pieniądza; ochrona i bezpieczeństwo pracy; jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej; respektowanie zobowiązań międzynarodowych, a także w ramach 29 wymiarów oceny. O ostatecznym wyniku decydowało łącznie 150 różnych wskaźników, pochodzących z różnorodnych krajowych i międzynarodowych baz danych. Badanie tych wskaźników wyraźnie pokazało, że w latach 2015-2021 (a zwłaszcza w latach 2019-2021) wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu. O tym, jaki ma to wpływ na naszą gospodarkę oraz co można z tym zrobić będą rozmawiać eksperci w panelach dyskusyjnych podczas drugiego dnia kongresu.

Kategoria wiarygodności ekonomicznej opisuje stopniowalną wartość charakteryzującą wszystkie podmioty gospodarcze. Określana za pomocą odpowiednich wskaźników ma wymierne konsekwencje gospodarcze. Niska lub wysoka wiarygodność ekonomiczna może decydować o stopniu wykorzystania potencjału gospodarczego podmiotu. Buduje się ją na wzajemnym zaufaniu stron związanych umową społeczną.

Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania, ma wpływ na wszystkich jego obywateli. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać a nie niszczyć. Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup. Prowadzi to do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji. Niska wiarygodność ekonomiczna jest też jednym z czynników odpowiedzialnych za bardzo niski poziom inwestycji prywatnych i produkcyjnych w polskiej gospodarce w ostatnich latach. Nie należy lekceważyć także rosnącego zadłużenia sektora publicznego –nieprawdziwe jest twierdzenie, że dług publiczny nie obciąży przyszłych pokoleń – podkreśla koordynator grupy pracującej nad raportem, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

 

Wskaźniki składowe

“Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” przygotowano w odniesieniu do 7 obszarów: praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, merytokracja; swoboda działalności gospodarczej; finanse publiczne i system podatkowy; stabilność systemu finansowego i pieniądza; ochrona i bezpieczeństwo pracy; jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej; respektowanie zobowiązań międzynarodowych, a także w ramach 29 wymiarów oceny.
O ostatecznym wyniku decydowało łącznie 150 różnych wskaźników, pochodzących z różnorodnych krajowych i międzynarodowych baz danych. Badanie tych wskaźników wyraźnie pokazało, że w latach 2015-2021 (a zwłaszcza w latach 2019-2021) wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniu.

Jednym z bezpośrednich następstw obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji i niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej. Waży tu między innymi słabość złotego i podwyższona rentowność krajowych papierów skarbowych. Zwalczanie inflacji utrudnia zwłaszcza obniżona wiarygodność NBP i jego organów, a ogólne niskie zaufanie do państwa negatywnie wpływa na zaufanie do systemu danin publicznych i wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Opracowany raport zawiera także kompleksowe rekomendacje ekspertów, którzy sugerują, jak odbudować wiarygodność ekonomiczną Polski. Wdrożenie tych zaleceń pozwoli na zbudowanie stabilnego i osadzonego w praworządnym państwie, dobrze funkcjonującego systemu finansowego, którego zaistnienie pozwoli na wypracowanie stałego, stabilnego wzrostu gospodarczego.

 

Autorzy

“Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” został opracowany przez zespół autorski w składzie:
· Adam Balcer – dyrektor programowy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
· dr Bartłomiej Biga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· dr Sławomir Dudek – główny ekonomista, wiceprezes zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju,
· dr Tomasz Geodecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· dr Jakub Głowacki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP, redaktor raportu
· prof. dr hab. Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,
· prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, Uniwersytet Gdański,
· dr Marta Penczar – Uniwersytet Gdański,
· prof. dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· Piotr Górski i Monika Liszewska – współautorzy wyników eksperckich badań jakościowych.
Publikacja powstała we współpracy i przy wsparciu Partnerów: Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Wolności Gospodarczej, Energopol Trade SA, Nowy Styl Sp. z o.o., Dr Irena Eris SA.
Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski będzie dostępny do bezpłatnego pobrania od dnia premiery na stronie: https://oees.pl/dobrzewiedziec/.
Pełny program i rejestracja na VII Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit dostępne są na stronie www.kongres.oees.pl.

 

O Kongresie Open Eyes Economy Summit

OEES jest corocznym podsumowaniem działalności ruchu społeczno-ekonomicznego zainicjowanego w 2015 roku przez profesora Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego. To interdyscyplinarne spotkanie ludzi myślących odpowiedzialnie o rozwoju społeczno-ekonomicznym naszej cywilizacji, otwarte dla uczestników niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, ekonomicznego czy politycznego. Obecność na OEES to doskonała okazja, by posłuchać na żywo niezwykłych osobowości i nawiązać nowe kontakty.

Organizatorem Open Eyes Economy Summit jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, której misją jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Nieodłączną częścią działań Fundacji jest również generowanie i upowszechnianie eksperckiej wiedzy w obrębie think tanku OEES HUB, który jest formą współdziałania nauki, biznesu i  kultury. Materiały dostępne na portalach think tanku oraz publikacje wydawnictwa Fundacji GAP są przydatnym źródłem wiedzy zarówno dla praktyków poszukujących aktualnych analiz, ekspertów pragnących poszerzyć swoją wiedzę, jak i wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną przez Open Eyes Economy.

 

Kontakt:
media@oees.pl