14 marca 2022 roku w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejny rok działalności Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Reprezentanci Fundacji: prof. Jerzy Hausner i Kinga Taćkiewicz, podzielili się planami organizacji na najbliższy rok. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele instytucji współpracujących z Fundacją GAP: Jerzy Muzyk  –  wiceprezydent Miasta Kraków oraz prof. Andrzej Bednarczyk – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Fundacja GAP to jeden z najprężniej rozwijających się NGOsów w Małopolsce

 

Misją Fundacji GAP jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie w debacie publicznej rozwiązań, które na niej bazują. Działania te realizowane są za pomocą m. in. edukacji w kierunku ekonomii wartości, organizacji wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim. Fundacja zajmuje się także wspieraniem organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aktywizacją młodzieży i seniorów, a także wspieraniem studentów oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kinga Taćkiewicz – Członkini Zarządu Fundacji GAP i Dyrektor Wykonawcza OEES, nakreśliła, że do planów Fundacji na 2022 rok należą m. in. programy grantowe, przeznaczone na profesjonalizację i rozwój działalności organizacji pozarządowych, organizacja szeregu misji gospodarczych dla MŚP oraz kilku wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, w tym Sympozjum GAP. Natomiast prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, dodał, że ruch wokół ekonomii wartości z roku na rok rozwija się coraz bardziej, a świadczy o tym choćby coraz liczniejsze grono partnerów Fundacji.

Rola wartości

Jerzy Muzyk, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta, zaznaczył, że choć w obecnych realiach rozmowa o kolejnej edycji Kongresu OEES może wydawać się czymś odbiegającym od aktualnych wydarzeń w Ukrainie, to prowadzenie takiej aktywności jest ważne i potrzebne. Jak podkreśla: Promowane przez Fundację GAP założenia ekonomii wartości nigdy nie przestaną być ważne. Dodał także, że rolą właśnie takich przedsięwzięć jak działania ruchu Open Eyes Economy, w tak trudnym czasie, jest rozpoznawanie wyzwań i szukanie rozwiązań, które pomogą przekształcić obywatelski zryw w długofalowe działania. – dodał Muzyk.

Gospodarka wodna polskich miast

Bez świadomych mieszkańców nie ma rozsądnego gospodarowania wodą – taką rolę obywateli w kształtowaniu miejskiej infrastruktury wskazał prof. Jerzy Hausner. Zapowiedział on wydarzenia, których głównym punktem będzie szukanie najbardziej odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarowania wodą. W tym celu powołano „Wodny Okrągły Stół” – zespół ekspertów, którzy debatować będą na temat skutecznej retencji wód, redukcji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i polityki wodnej miast w Polsce. Obrady „Wodnego Okrągłego Stołu” zaplanowano na 22 czerwca. Natomiast 17-18 października odbędzie się IV Kongres „Miasto – Woda – Jakość Życia”, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki „Water City Index”. To specjalistyczny rankingu polskich miast, który ocenia efektywność zarządzania zasobami wodnymi, pod względem kryteriów nie tylko ekonomicznych, lecz także zdrowotnych i rozrywkowych. Gospodarzem obu wydarzeń o tematyce wodnej będzie Wrocław.

Wpływ wiarygodności na relacje między obywatelem a państwem

W tym roku motywem programowym działalności intelektualnej ruchu Open Eyes Economy jest wiarygodność. Punktem wyjścia do wieloaspektowych dyskusji na temat wiarygodności będzie raport „Indeks wiarygodności ekonomicznej państw”. Publikacja ta oceni m.in. stabilność systemu finansowego i pieniądza, ochronę i bezpieczeństwo pracy, swobodę działalności gospodarczej czy jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej. Zdaniem prof. Hausnera: Bez zaufania obywateli do państwa, życie społeczne będzie opierało się na innych, znacznie mniej szlachetnych fundamentach: przymusie, propagandzie i przekupstwie. Premiera raportu będzie miała miejsce 22-23 listopada na Kongresie Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Ekonomia i sztuka nie zaprzeczają sobie nawzajem

Zamiast tego budują wspólny język – zwrócił uwagę prof. Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych. Odniósł się także do powszechnego zdziwienia, które pojawia się w momencie, w którym artysta zaczyna funkcjonować w świecie ekonomii. To zjawisko nie powinno jednak dziwić. Zdaniem Bednarczyka ekonomia może być dla człowieka tym samym, czym sztuka – sposobem na budowanie swojego stanowiska w świecie. Jedno i drugie daje „abecadło”, system znaków, za pomocą których możemy zakomunikować „oto ja” – dodał. Wskazał także, że obie te dziedziny podobnie radzą sobie w trudnych momentach: w sytuacji rozchwiania – kiedy musimy na nowo zadawać pytania, które dawno wydawały się być rozstrzygnięte – potrzebujemy nowego „alfabetu”, który da nam odpowiedź. W tym roku w ramach Open Eyes Art Festival, towarzyszącemu Kongresowi OEES, planowane są m.in. następujące wydarzenia artystyczne:

  • open call “Powiedzcie co Wam w duszy gra” skierowane do studentów ASP z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji;
  • prezentacja środowiska artystycznego ASP przez kuratorów sztuki;
  • wystawa dzieł artystów będących 10 lat po dyplomie, by mogli pokazać jak postrzegają świat po uzyskaniu samodzielności artystycznej;
  • wystawa dzieł Małgorzaty Mirgi-Tas, reprezentującej Polskę na biennalach sztuki w Wenecji.

 

Kontakt:

media@oees.pl